Omkostninger til belysning

Kære grundejer,

Flere har i dag modtaget en besked i E-boks fra Holbæk kommune om gadebelysning.

Vi undrer os over at de ikke har rakt ud til foreningen, som tidligere har afholdt udgiften til vejbelysning, og håber derfor på, at i vil afvente vores tilbagemelding.

Blot til jeres information har vores kasserer i dag d. 22/11-23, rettet henvendelse til Holbæk kommune og bedt om at de kontakter os snarest.

Mere info. følger så snart at vi har haft en dialog med kommunen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen