Gennemgang af vores område

Kære alle,
Blot til jeres orientering, vil bestyrelsen foretage den årlige gennemgang i området d. 11. september, hvor vi kigger på vores fortove, beplantninger, hække, parkering på vej osv. I henhold til vores gældende fællesinteresser og i henhold til generalforsamlingens beslutning om at vi skal gennemgå området.
Har vi en bemærkning til den enkelte grundejer, så ligger vi en lille hilsen med en kommentar fra os, i postkassen.

Med ønsket om et godt efterår
Bestyrelsen.