Grundejerforeningens fællesinteresser – justeret

Kære alle,

Vi er i bestyrelsen, blevet orienteret om en fejl i teksten i vores “fællesinteresser”, som omhandler arbejde med motor og eldrevne maskiner i weekenderne.  Vi beklager fejlen, og har nu rettet dokumentet som du finder i afsnittet “dokumenter”.

Fejlen var tidsrum i weekender for arbejde med motor- og eldrevne maskiner. Derfor må vi præciserer den korrekte regel: at man kun må anvende motor og eldrevne maskiner, i weekenderne i tidsrummet lørdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00 og på søn- og helligdage fra kl. 09:00 til kl. 12:00

Med venlig hilsen

Bestyrelsen