Asfaltarbejdet på Kuskevænget & Ryttervænget

På generalforsamlingen var der lidt usikkerhed omkring kvalitet og holdbarhed, ift. asfalt reparationerne på specielt Kuskevænget. For at inspicere asfalt arbejdet, udført af NCC, har bestyrelsen lavet aftale med ”LT asfalt” om en uvildig gennemgang af de reparationer, der er udført af NCC. Dette for at kunne afgøre, om vi skulle udføre tillægsreparationer og evt. sende ny reklamation til NNC. Den 24. november 2020 blev vejene gennemgået. Konklusionen fra ”LT asfalt” var, at reparationerne er udført tilfredsstillende, dog undrede de sig over brugen af en anden type asfalt til reparationerne. Dette er dog kun af kosmetisk betydning.

Det er dog rigtig ærgerligt at NCC ikke har kunnet levere et tilfredsstillende stykke arbejde fra starten, og at vi allerede på en nylagt asfalt, var nødt til at få lavet reparationer. De bliver derfor ikke anvendt som asfalt leverandør fremadrettet.

Hilsner Bestyrelsen