Bestyrelsens rundtur d. 27. September

På Generalforsamlingen blev Bestyrelsen opfordret til at gå en tur i området for at se nærmere på parcellerne mht. til uhensigtsmæssigt parkerede biler, manglende hækklipning m.m. Denne opfordring tog vi naturligvis op og d. 27 september var vi rundt på alle veje ved alle parceller.

Vi er jo 208 parceller og vi lagde breve i 21 postkasser.

De 21 henvendelser fordelte sig på flg.:

3 vedr. uhensigtsmæssigt parkerede biler

18 vedr. manglende fortovsrengøring

2 vedr. manglende beskæring af hæk/buske/træer

Som den kloge læser nok kan regne ud, var der et par stykker som fik mere end een bemærkning i deres brev for at regnestykket med 21 breve og 23 bemærkninger går op.

Vi vil gerne have lov til at rose beboerne på Vægtervænget som var den eneste vej hvor vi ikke laget et eneste brev, alt var som det skulle være.

Først og fremmest vil vi gerne sige at vi opdagede at de områder hvor Grundejerforeningen selv står for forpligtelserne med bla. ukrudt ved fortove var i den grad misvedligeholdt. Det beklager vi naturligvis meget og vil fremover følge op på at det bliver gjort regelmæssigt.

Det er dejligt at vi efterfølgende kunne konstatere at flere grundejere tog vores henvendelserne alvorligt og fik orden på bla. ukrudtet langs fortovet m.m Det er jo vores ønske at vi alle bidrager til at understøtte foreningens Fællesinteresser.

Vi vil også gerne rose de grundejere som efterfølgende har henvendt sig for at få løst de forpligtelser de blev gjort opmærksomme på ved vores henvendelse, bla. i forhold til parkerede biler på vores fællesveje.

 

Husk at I kan læse op på Grundejernes Fællesinteresser, vedtægter og servitutter på vores hjemmeside holmehøjgrf.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen